Difuzija znanja o Crvenom krstu
Stekni osnovna znanja o Crvenom krstukrstu.
Zdravstvena djelatnost
Saznajte više o zdravstvenim programima Crvenog krsta.
Socijalna djelatnost
Saznajte koje su socijalno najugroženije grupe u Crnoj Gori.
DJELOVANJE U NESREĆAMA
Nauči kako da se pripremiš za djelovanje u nesrećama.
SLUŽBA TRAŽENJA I USPOSTAVLJANJE PORODIČNIH VEZA
Saznaj kako Crveni krst pomaže u pronalaženju žrtava i uspostavljanju porodičnih veza.
PODMLADAK I OMLADINA
Saznaj kako da se pridružiš mladim ljudima koji pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
MEĐUNARODNA SARADNJA
Informiši se kako Crveni krst sarađuje sa međunarodnim partnerima, u cilju obezbjeđivanja podrške.